Değil.
Evet.
En son bu tarihte teslim olmalısın demek. Bu yazan tarihten geç gitmeyin.
Hayır. Pandemi şartları gereği askerler acemi birliğinden usta birliğine araçlarla aktarılır.
Yirmi (20) yaşına giren her Türk genci askerlik çağına gelmiş demektir.
20 yaşınızı doldurunca sizi askere cağırırlar ancak okuyorsanız otomatik ertelenir. Üniversite, yüksek lisans, doktora eğitimleri devam ediyorsa askerlik uzar. Üniversite bitiminde hemen askere gidenler olduğu gibi, yüksek lisans yapıp sonra gidenler de mevcuttur. Aynı 2 sınıf arkadaştan biri 22 yaşında asker olurken diğeri 30 yaşında asker olabilir.
www.globalfirepower.com websitesi 2022 raporuna göre Türkiye'de 2022 yılında bulunan asker sayısı tahmini 775.000'dir.
Asker kaçağı olanlar askeralma kanunu 24. maddesi gereği idari para cezasına çarptırılırlar. Yoklama kaçağı durumunda olanlar kendileri gelip teslim olduklarında gün başına 5 TL, yakalanıp getirilenler ise gün başına 10 TL cezaya çarptırılırlar. İdari para cezası, tebliğden sonra 1 ay içinde ödenir.
Asteğmen yedek subay olmak için not ortalama şartı yoktur. Ortalaması 4 e yakın olana yedek subaylık çıkmazken ortalaması 2 civarı olana çıktığı tecrübe edilmiştir.
Tesbih 2 türlüdür. Biri elde sallanılan kısa tesbih, diğeri 100 lük zikir tesbihi. Eğer ibadet maksadıyla çantanıza tesbih koyacaksanız bunda bir sakınca yoktur ancak tam amacı belli olmayan kısa tesbihi komutan görürse bu ne diye sorar mı bence sorar.
Bu soru yanlış bir soru. Çünkü askerde emir komuta altında olup rahat etmeyi düşünmek yanlıştır. Heran bir emirle yeni bir işe koyulabilirsiniz. Halbuki sivil hayatta mesela iş saati ayrı, dinlenme saati ayrı, mola ayrıdır. Askerde bu zamanlar esnekleşebilir. Genel olarak çok az sorun yaşayıp askerliği tamamlamak niyetiyle bu sitedeki bütün yazıları okumanızı tavsiye ederim. Mesela https://askersenbil.com/askerlik-oncesi-yapilan-hatalar sayfasını iyi okuyun.
Kütük nereye bağlıysa oranın askerlik şubesine gidip işlem yapabilirsiniz.
Resmi gazetede yayınladığı kadarıyla maalesef her erkek sakal tıraşı olmak durumunda. Ancak operasyona giden kahraman mehmetçik, günler süren hücumlarda elbette tıraş imkanı bulamaz ve bu kahraman askerlerimizi bir miktar sakallı olarak görebiliriz. Link : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200331-1.htm#:~:text=(3)%20Erkek%20personel%2C%20sakal,g%C3%B6ze%20%C3%A7irkin%20g%C3%B6r%C3%BCnmeyecek%20%C5%9Fekilde%20taran%C4%
Bütün askeri liseler kapalıdır. 2016'dan beri milli savunma üniversitesi aktif olarak asker yetiştirmektedir.
Erlerden yedek subay astsubaylara kadar her asker doğuya gidebilir. İhtiyaç dahilinde dağıtım olmaktadır.
Her üst astına emir verir. Albay yarbaya, üst teğmen teğmene, uzman çavuş onbaşıya emir verebilir.
Askere gitmeden evvel alacağınız yol parasını PTT şubelerine giderek kimlik numaranızla sorgulatabilirsiniz. Herkese aynı saatte yatmayabilir, birkaç kez PTT'ye gidebilirsiniz.
Türk Silahlı Kuvvetleri nin seferberlik durumlarına hazırlık maksadı ile belirli sürelerde (1-3 yıl) yaptığı eğitim ve tatbikatları kapsar. Bir asteğmen 1 yıl görev yapıp terhis olsa dahi bu vazife kendisine verildiği zaman sivilden tekrar askere gitmek durumundadır. Eğitim 1-2 hafta kadar sürebilir. Sadece yedek subaylar değil yüzbaşı, binbaşı rütbesinde olanlar da tatbikata çağırılabilir.
Tecil bozdurduktan sonra genelde ilk celp döneminde askere gidersiniz. Eğer yoğunluk varsa bir sonraki celp dönemine kaydırılabilirsiniz.
Askerden Muafiyet Nedir? Askerden muafiyet, bir kişinin askerliğe gitme zorunluluğundan muaf tutulması anlamına gelir. Türkiye'de, her erkek vatandaşın 18 yaşına geldiğinde askerlik hizmetine girmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda, bu zorunluluktan muaf olunabilir. Örneğin, sağlık durumu nedeniyle askerlik yapamayan kişiler, kamu hizmeti yapmakta olan kişiler ve bazı mesleki durumlarda askerlik yapmak zorunda olmayabilirler.
Askerden Muafiyet İçin Gerekli Koşullar Askerden muafiyet için öncelikle bir neden gösterilmesi gerekir. Bu nedenler arasında sağlık durumu, eğitim durumu ve mesleki durumlar sayılabilir. Örneğin, sağlık durumu nedeniyle askerlik yapamayan kişiler, sağlık raporu ve doktor tavsiyesiyle askerlikten muaf olabilirler. Eğitim durumu nedeniyle askerlikten muaf olunabilecek kişiler ise, üniversite öğrenimi gören veya yüksek lisans yapmakta olan kişilerdir. Mesleki durumlar ise, kamu hizmeti yapmakta olan veya mesleki bir müktesep sahibi olan kişilerdir.
Askerden Muafiyet İçin Başvuru Nasıl Yapılır? Askerden muafiyet için ilk olarak, neden gösterilerek bir dilekçe doldurulur. Dilekçe, ilgili kurum veya kuruluşların internet sitelerinden indirilebilir veya ilgili birimlerden alınabilir. Dilekçe doldurulurken, gerekli bilgiler doğru olarak doldurulmalıdır. Dilekçe, doldurulur ve imzalanır halde ilgili birime teslim edilir. İlgili birim tarafından incelenen dilekçe, sonuçlandırılır ve sonuç, dilekçe sahibine bildirilir. Eğer dilekçe kabul edilirse, askerlikten muaf olunur. Eğer dilekçe reddedilirse, askerlik hizmetine girmek zorundadır.
Msb.gov.tr de -Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı- olarak ifade ediliyor. Bu duruma düşen bir kişi için idari para cezası uygulanmaktadır.
2024 | Her Hakkı Saklıdır. Tüm içerik emekle oluşturuldu.